Tjänster

  • Reprationer av Entreprenad, Jord & Skogsbruksmadskiner.
  • Pressning av Hydraulslangar
  • Svets & Plåtbearbetning
  • Renovering av kolvar och tillverkning av kolvstänger.
  • Renovering av Rotortilt. Indexator. Encon. SMP